Farmasiforbundets historie

Farmasiforbundet ble grunnlagt i 1937, og fylte 75 år i 2012. Her er en kortversjon av forbundets historie.

Viktige hendelser:

1937: Forbundet blir grunnlagt som Norges tekniske apotekpersonales forening

1937: Medlemsbladet Apotekteknikeren kommer ut for første gang

1939: Bergen krets blir forbundets første lokalforening

1962: Forbundet endrer navn til Norsk apotekteknikerforbund

1997: Forbundet endrer navn til Farmasiforbundet

2000: Farmasiforbundet blir tilsluttet YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund)

2010: Medlemsbladet endrer navn til Farmasiliv

2012: Farmasiforbundet fyller 75 år

2014: Farmasiforbundet blir en yrkesorganisasjon i Parat

Forbundsledere gjennom tidene:

1937 - 1940: Kåre Steen

1940: Ragnar Solberg

1940 - 1942: Signe Hertz Hansen

1942 - 1948: Harry Christiansen

1948 - 1950: Thoralf S. Aasnes

1950 - 1952: Lill Blütecker

1952 - 1958: Hjørdis Ramsdal

1958 - 1962: Synnøve Lied

1962 - 1968: Ruth Nygren

1968 - 1974: Arne Olav Faller

1974 - 1976: Norman Hagen

1976 - 1981: Arne Helliksen

1981 - 1982: Lillian Didriksen

1982 - 1987: Aina Hanssen

1988- 1998: Sølvi Hagen

1999 - 2009: Berit Regland

2010 - 2012: Rita Riksfjord Antonsen

2012 - 2021: Irene Hope

2021 - Bodil Røkke

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS