Slik tar du eksamen som privatist

Er du allerede i jobb på apotek og ønsker å ta eksamen for å bli autorisert apotektekniker? Eller ønsker du å omskolere deg fra et annet yrke for å bli autorisert apotektekniker? Her er alternativene du har for å skaffe deg den nødvendige kompetansen for å kunne ta eksamen som privatist.

Voksenopplæring:

I henhold til opplæringsloven har voksne, f.o.m. 25 år, uten fullført videregående opplæring rett til slik opplæring. Kommunen og Fylkeskommunen kan benytte studieforbund, godkjente nettskoler og andre til utdanning av voksne. I mange fylkeskommuner er det opprettet egne karrieresentre, Opus, til dette formålet. Sjekk din fylkeskommune for mer info.

Andre (private) tilbydere:

Folkeuniversitetet tilbyr nettbasert utdanning til apotektekniker (VG3).

OPK-instituttet tilbyr nettbasert utdanning til apotektekniker (VG3).

Kontakt din nærmeste videregående skole som tilbyr apotekteknikerutdanning for informasjon om hvordan du går fram for å melde deg opp til eksamen som privatist.

Mer informasjon om yrket og utdanningen finner du på www.apotektekniker.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS