Rollen som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt er du en viktig aktør og har en sentral rolle i forbundet. Du er bindeleddet mellom medlemmene og arbeidsgiver, og mellom medlemmene og forbundet. Dette gir deg en del plikter og en rekke rettigheter.

Tillitsvalgtrollen er et tradisjonsrikt verv som i sin tid ble opprettet for at representanter fra arbeidstakerne skulle påse at arbeidsgiveren ikke brøt avtaleverket. Tillitsvalgtrollen har forandret seg en del gjennom de hundre årene den har vært en del av fagbevegelsens organisering. Likevel er rettigheter som medbestemmelse og innsyn fortsatt noe av det viktigste du som tillitsvalgt skal forholde deg til.

Tillitsvalgtes rettigheter er stort sett regulert gjennom hovedavtalene, som bl. a. inneholder bestemmelser om tillitsvalgtes rett til medbestemmelse og innsyn, rett til informasjon om bedriften og tilrettelegging av arbeid for tillitsvalgte.

En av dine viktigste oppgaver er å arbeide for å sikre at medlemmene har trygge arbeidsforhold og ivareta deres faglige, økonomiske og sosiale interesser. Dette fordrer at du har god kjennskap til de avtaler og lover som er gjeldene for deg og de du er tillitsvalgt for.

Tillitsvalgte er Farmasiforbundets forlengende arm ut mot medlemmene på arbeidsplassen, og har som oppgave å skape en positiv holdning til og forståelse for det arbeidet Farmasiforbundet gjør for medlemmene. Den tillitsvalgte er ansvarlig for å informere om og videreformidle all informasjon som kommer fra Farmasiforbundet.

For at du skal kunne utvikle og ivareta rollen som tillitsvalgt på best mulig måte, tilbyr Farmasiforbundet, via Parat, alle sine tillitsvalgte en grunnopplæring i tre trinn.

Tillitsvalgtes oppgaver:

 • Bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Informere nyansatte om Farmasiforbundet
 • Verve apotekets ansatte som medlemmer av Farmasiforbundet
 • Delta på tillitsvalgtkurs
 • Kjenne godt til lover og avtaler som er gjeldende for deg og de du er tillitsvalgt for
 • Si i fra hvis lover og avtaler blir brutt
 • Delta på informasjonsmøter med arbeidsgiver, og informere om og drøfte aktuelle saker med medlemmene
 • Håndtere klager som medlemmer mener å ha ovenfor apotekledelsen eller som apotekledelsen har ovenfor Farmasiforbundets medlemmer
 • Oppsøke informasjon fra Farmasiforbundet og informere videre til medlemmene
 • Være aktiv og bringe videre medlemmenes meninger og ideer til regioner og årsmøtet.
 • Delta på aktuelle møter i organisasjonen
 • Oppfordre og inspirere medlemmer til å engasjere seg og delta på medlemsaktiviteter
 • Forestå hvert annet år den praktiske gjennomføringen av valg på tillitsvalgt i januar

Huskeliste nye tillitsvalgte:

 • Etter valg må du sende melding til arbeidsgiver og til sekretariatet (medlem@parat.com) om hvem som er ny tillitsvalgt
 • Gjør deg kjent med Farmasiforbundets og Parats nettsider
 • Finn ut hvilke avtaler som er gjeldende for deg og dine medlemmer på ditt apotek
 • Få oversikt over hvem som er hovedtillitsvalgt i din apotekkjede/foretak
 • Meld deg på tillitsvalgtkurs så fort som mulig

Nyttige linker:

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS