Om Farmasiforbundet

Apotekteknikere er den største enkeltstående yrkesgruppen i norske apotek, og er eksperter på hvordan legemidler og andre apotekprodukter kan forebygge sykdom og lidelser. Vi er der når du trenger oss – og vi har tid til deg. Som autorisert helsepersonell er vi stolte av å bidra til et friskere Norge.

Farmasiforbundet organiserer rundt 80% av apotekteknikerne i Norge. Forbundet arbeider spesielt med å videreutvikle apotekteknikernes kompetanse. På denne måten gir vi kunder og pasienter trygghet for at de får god faglig veiledning når de besøker et norsk apotek.

Farmasiforbundet ble stiftet i 1937 og har ca 3000 medlemmer. Forbundets viktigste oppgaver er å gi medlemmene gode lønns- og arbeidsbetingelser, en utdanning og et yrke apotekteknikere kan være stolte av, et motiverende etter- og videreutdanningstilbud, trygge, fleksible og utfordrende arbeidsplasser og et bredt faglig nettverk.

Vi samarbeider med andre organisasjoner i bransjen for å opprettholde apoteket som en sterk faglig enhet. Det er et mål for Farmasiforbundet at apotekene har et faglig høyt kvalifisert personale som kan yte god og pålitelig service til kundene.

Farmasiforbundet er en del av Parat, som ivaretar lønns- og tarifforhandlinger og rådgivning og bistand til medlemmene, både i saker som gjelder arbeidsforholdet og i private saker.

Organisasjonen

  • Landsmøtet er forbundets øverste myndighet, og møtes hvert tredje år.
  • Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, fem styremedlemmer samt fire vara.
  • Tillitsvalgtsapparatet er forbundets representanter på arbeidsplassene.

Styringsdokumenter

Stolte av å bidra til et friskere Norge

Etiske retningslinjer for apotekteknikere

Se film om apotekteknikeryrket her

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS