Økonomisk støtte til gruppeaktiviteter i Farmasiforbundet

Medlemmer og tillitsvalgte i Farmasiforbundet kan ta initiativ til lokal aktivitet for medlemmer. Tema for slike møter skal være av faglig eller fagpolitisk karakter og primært samle medlemmer på tvers av kjeder og foretak.

Det kan søkes om økonomisk støtte etter gitte kriterier.

Det gis støtte til lokalleie, enkel bespisning og eventuelle foredragsholdere. Reiseutgifter, overnatting eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Kriterier for tildeling i prioritert rekkefølge:

1. Medlemsmøter

2. Vekst og rekruttering

3. Opplæring

Hvordan søke:

1. Søknaden sendes på e-post, og skal inneholde

- Hvilken medlemsgruppe det gjelder

- Hvor mange medlemmer arrangementet gjelder for

- Hvilket kriterium det søkes etter (1, 2 eller 3)

- Navn på tillitsvalgte/ansvarlig for aktiviteten

- Beskrivelse av aktiviteten.

2. Legg ved aktivitetsplan for året og detaljert kostnadsoverslag for arrangementet du/dere søker støtte til

3. Send søknaden og dokumentene til bodil.rokke@parat.com

3. Mangelfulle søknader returneres

NB! Faglig opplæring som er arbeidsgivers ansvar dekkes ikke. Kurs som dekkes av Parat dekkes ikke.

Forbundsleder og nestleder innstiller og tildelinger godkjennes av sentralstyret.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS