Valgkomiteen

Ingrid Katrine Løkke, Boots apotek Valentinlyst (leder)

40 43 62 25

ingridkat66@hotmail.com

Anne Berit Malvig, Vitusapotek Elefanten, Kristiansand

47 01 64 58

anne.berit.malvig@gmail.com

Karen Salbu, Apotek 1 Lagunen, Bergen

41 21 62 86

kar-mas@online.no

Inger Johanne Opseth, Boots apotek Eleverum (1. vara)

97 78 51 88

ij.opseth@boots.no

Eva Irene Holmen, Sykehusapoteket Bærum (2. vara)

92 63 33 90

eva.irene.holmen@sykehusapotekene.no

Mandat for valgkomite:

  • Valgkomiteen sørger for at kandidatene som er best egnet til å lede forbundets arbeid blir innstilt til valg.
  • Komiteen skal gjøre seg kjent med organisasjonens behov og potensielle kandidaters kompetanse. Det skal innstilles kandidater til leder, nestleder, og medlemmer av sentralstyret. Komiteen skal også innstille ledere og medlemmer til øvrige komiteer og utvalg.
  • Prosedyrer for nominasjon, og prosedyrer for presentasjon av kandidater til forbundets sentrale verv, skal avklares året før representantskapet avholdes.
  • Skal det i perioden gjøres suppleringsvalg til noen av disse vervene, skal valgkomiteen involveres i dette arbeidet.
  • Senest et år før representantskapet avholdes, skal det gjennomføres et dialogmøte mellom forbundets ledelse og valgkomiteen.
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS